Prisendring

Verifone justerer priser.

Kjære kunde!

 

 

Som følge av endring i konsumprisindeksen (KPI - Tjenester hvor arbeidskraft dominerer) de siste 12 måneder (Juli 2019 – Juli 2020) på +3,1%, har Verifone Norway AS varslet en tilsvarende generell prisendring for alle produkter og tjenester fra og med 1. januar 2021.   

  • Vepp/Engage terminaler og tilhørende lisenser blir ikke justert.
  • Yomani XR har avvikende regulering og er varslet i egen epost.

 

Priser på betalingsterminaler og rekvisita blir justert pr 01.01.21, i henhold til denne varslingen. 

Brukersted som kjører første transaksjon (lisensoppstart) etter 01.01.21 vil faktureres i henhold til de nye prisene. For eksisterende terminaler hos brukersteder vil de nye prisene være gjeldene fra disse har lisens-/serviceordre til forfall for årlig fakturering i 2021.

I henhold til” Generelle vilkår mellom Verifone og brukersted” - pkt. 3, vil informasjon om prisjustering legges ut på Verifone sine nettsider.

Avrunding til hele priser, vil på enkelte produktlinjer gi mindre avvikende prosentsatser.

 

 

 

+47 4000 8989

support@frontlinesystems.no

www.frontlinesystems.no

 


Kontaktinformasjon

Åpningstider
  • Mandag-Fredag: 08:00 til 16:00

Våre forhandlere

Frontlinesystems selges av en rekke flinke forhandlere med spesialekspertise innen butikkdata.