Tilpassede løsninger

Frontlinesystems kan utvides med funksjoner som dere ønsker.

Be om tilbud

Hva er mulig?

  • Frontlinesystems er et komplett butikkdataløsning som videre kan tilpasses med nye moduler. Disse modulene vil ligge tilgjengelig som et tillegg i produktet.
  • Vi kan legg til disse nye funksjonene og fortsatt støtte det generelle produktet i support.

Separate funksjoner

  • Om ønskelig kan også våre utviklere sette opp separate funksoner eller komplette systemer utenom våre produkter, ta kontakt med våre konsulenter.

Tredjeparts integrasjon

  • Frontlinesystems er allerede integrert mot et høyt antall , regnskap, økonomi og CRM systemer.
  • Vi kan integrere andre systemer gjennom vårt API eller i dedikerte prosjekter.